Office management


Een officemanager heeft een spilfunctie in een dynamische omgeving. Ze ondersteunt niet alleen manager(s), maar is vaak ook verantwoordelijk voor het secretariaat.

Gribnau Management Support stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van een officemanager. Het is immers van belang dat de officemanager de doelstellingen van de organisatie duidelijk voor ogen heeft. Alleen dan kan ze op een juiste manier invulling geven aan haar functie.

Vanuit deze optiek kan Gribnau Management Support de rol van officemanager op zich nemen en ervoor zorgen dat ook binnen uw organisatie de processen optimaal blijven verlopen. Samen met u bepalen wij welke acties we moeten ondernemen om uiteindelijk uw ondernemingsdoelen te realiseren.

Wij zorgen voor een optimale uitvoering van office management taken, zoals:

  • Inkopen van kantoor- en computerbenodigdheden
  • Verzorgen van relatiegeschenken, sponsoruitingen
  • Opzetten en bijhouden van contractbeheer
  • Opzetten en beheren van een efficiŽnt en toegankelijk archief
  • Aanvragen en analyseren van offertes ten behoeve van een bepaalde investering
  • Organiseren van facilitaire diensten (schoonmaak, beveiliging, kantine etc.)

Terug naar de specialisaties